Mesajı Okuyun
Old 17-08-2011, 16:13   #83
cinequanon

 
Varsayılan

Zamanaşımının dava ön şartı olmadığı yazdığınız gerekçeler ile açıksa da süresi içinde zamanaşımı definde bulunduğumuz alacak davasında işin esasına girilmiş,tanıklar dinlenmiş, tüm deliller toplanmış, aradan 4 yıl geçtikten sonra dava zamanaşımı yönünden reddedilmiş bize de nisbi vekalet ücreti verilmişken; davacının temyiz talebi üzerine Yargıtay yerel mahkemeyi zamanaşımı yönünden haklı vekalet ücreti yönünden haksız bulmuş ve nisbi olan vekalet ücretini maktu şeklinde yazarak kararı hmuk 438 gereği düzelterek onamıştır. Oysa dava zamanaşımından reddedilmiş olup 4 yıl süren yargılama boyunca tanık dahil tüm deliller toplanmış yani işin esasına da girilmiştir. 2 gün önce tebliğ ettiğim bu Yargıtay kararının açıkça hatalı olduğunu düşünmekteyim zira bu karar zamanaşımını dava ön şartı sayarak maktu ücret ödenmesi yönünde olup, Yargıtay'ın eski kararları ile çelişmektedir.Düzelterek onanmış bu karar karşısında ne yapabilirim?