Mesajı Okuyun
Old 30-12-2010, 09:13   #72
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan 01.01.2011 Başlangıç Tarihli Reeskont ve Avans Faiz Oranları

30 Aralık 2010 PERŞEMBEResmî Gazete


Sayı : 27801


TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.