Mesajı Okuyun
Old 04-06-2010, 11:48   #71
bilal_gedikci

 
Varsayılan

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/65
Karar Sayısı : 2009/114
Karar Günü : 23.7.2009
R.G. Tarih-Sayı :07.10.2009-27369

4".4.1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun, 21.1.1983 günlü, 2789 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 305. maddesinin ikinci fıkrasının 18.11.1992 günlü, 3842 sayılı Yasa’nın 28. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. "

Ceza yargılamasında halen uygulanan parasal temyizsınırına ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesinin yukarıda tarih ve numarası belirtien kararıyla iptal edilmiştir. Ancak iptal karar henüz yürürlüğe girmediğinden kanun hükmü halen uygulanmaktadır.(07.10.2010 tarihine kadar uygulanacaktır.)

Değerlimesteklaşlarımla payaşmak istedim
Yanlışım varsa düzeltin lütfen, saygılarımla...