Mesajı Okuyun
Old 19-08-2002, 16:30   #5
metin karadag

 
Varsayılan Maalesef size bu konuda katılamıyorum...

Sayın Tikici

Maalesef size bu konuda katılamıyorum...

Neden derseniz:

Hem "Stajyer Avukat - Adliye" ilişkisinde hemde "Stajyer Avukat - Avukat" ilişkisinde böyle bir şart geçerli olamaz.

Bir kere Stajyer Avukatlar konusunda ilgili Baro'nun sorumluluğunu her kişi ve kurum kabul ediyorsa, ki öyledir:...

Barolar, denetledikleri Stajyer Avukatları'nı "eti senin kemiği benim" mantığı ile ilgili kişi ve kuruma teslim edemez.

Burada Üye ve Aday Üyelerinin özlük haklarını korumakla yükümlü olan Barolar'ın sorumluluğu vardır.

İkincisi, meslek etiğinin algılanışı açısından sorun var demektir.

Üçüncüsü, böylesi bir şart karşısında sorumluca davranmayan Avukat Adayı'nın "kullanmaktan imtina ettiği, hakları vardır"

Tabii esas sorun, Avukat Adayı'nın "imtina ettiği haklarında yatmaktadır..."

Çünkü her zaman ve her yerde olduğu gibi "zamanında ve yerinde kullanılmayan haklar, aslında her zaman ve her yerde haksızlıkların sürmesine neden olmaktadır..."

Talep edilmeyen yaşam kalitesinin, kalitesizlik olarak yaşamımızı zehir etmeye devam etmesi gibi...

Bu nedenle sizin de altını çizdiğiniz bu önemli konuda bir yol alabilmek için ücret konusunda Baro'nun Üyelerinin olduğu gibi Aday Üyeleri'ninde özlük haklarını koruması ve geliştirmesi gerekmektedir.

Örneğin Stajyer Avukatların ücretlerinin Baro aracılığı ile ödenmesi gibi...
Baro üyelerinin de ekonomik açıdan güç durumda olabileceğini göz önüne alarak bu konuda(varsa bilmiyorum)bir "Baro Vakfı" aracılığı ile ekonomik girdileri artırıp Stajyer Avukat çalıştıran ya da çalıştırmak isteyen üyelerinin ekonomik açıdan rahatlamasını sağlayabileceği yapılanmalar geliştirebilir.

(Tabii tüm Stajyer Avukatların "bursiyer" olarak kabul edilmesiyle...)

Örneğin sahip olduğu hukuk deneyimiyle yanında çalıştıracağı Stajyer Avukatlara çok şey verebilecek olan bir Avukat ekonomik açıdan ortaya çıkacak durumu ilgilendiği alan açısından karşılayabilecek bir gelire sahip olamayabilir...

Ama Stajyerlerin böyle işyerlerinde çalışması ise herşeyden önce hukukun en genel niteliği/niceliği için kazanım sağlayacağı için Baro Vakfı Stajyer Avukatların ücretlerini tüm dengeleri gözeterek karşılayabilir...

Evet Sayın Tikici,

"Parayı veren düdüğü çalar" sözünün sadece Nasreddin Hoca fıkrasında saklı kalmasında, hukukun üstünlüğü açısından çok büyük yarar var...

Konuyu açtığınız için tekrar teşekkürler,

Sevgi ve Saygılarımla
metin Karadağ