Mesajı Okuyun
Old 02-06-2002, 17:36   #5
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Dava sebebi - Borcun doğumu

Sayın Tikici,

Olur verirseniz, yönelttiğiniz soruları yanıtlayıp, olayın ayrıntılarına yapacağımız yolculuğumuzu biraz erteyelim.

Ve önce,

Alıntı:
“ dava sebebi ile borcun doğumu ” farklıdır ... (alacağın varlığına rağmen), davanın reddine


gerekçesinden hareketle, konuyu genelleştirelim :

BK. anlam ve kapsamında "dava sebebi" ile "borcun doğumu"nun aynı ya da farklı olmasının, "Hukuksal Nitelendirme" bağlamında, davanın kabulü ya da reddi yönünden özelliği olup olmadığını irdeyelim, ne dersiniz ?

Yasa (BK.):
Borcu doğumu :
Akit,
Haksız eylem,
Nedensiz zenginleşme

Saygı ve sevgilerimle
Av. Hulusi Metin