Mesajı Okuyun
Old 02-06-2002, 11:35   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Hukuksal nitelendirme

Merhaba sayın Tikici,

1. Borçlu, faturaya evvelce (süresinde) itiraz etmemiştir.
2. “dava sebebi ile borcun doğumu”nun farklı oluşu, davanın reddi için hukuksal bir gerekçe değildir.
3. Uyuşmazlığın hukuksal sebebini takdir ve tayin etmek yetkisi ve görevi, yargıcındır.
4. Yargıç, yanların ileri sürdürdüğü, dayandığı hukuksal nitelendirme ile bağlı değildir.
5. Davanın konusu; takibe vaki itirazın iptalidir. Borçlu yalnızca borca itiraz etmiş (zorunlu olmadığı için de sebep göstermemiş), yargılama sırasında da yalnızca borcu olmadığını yinelemiştir. Alacağın varlığı sabit olduğuna göre davanın kabulüyle itirazın kaldırılması gerekirdi.
6. MK.m.2 hükmü de davanın kabulünü gerektirir.

Hüküm bu gerekçelerle eleştirilemez mi ?

Saygı ve sevgilerimle
Av. Hulusi Metin