Mesajı Okuyun
Old 01-04-2012, 19:24   #1
Melike Kallemoğlu

 
Varsayılan Emeklilikte Amirin Onayı

5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının c bendinde sayılan kamu görevlilerinin aynı kanunun 28.maddesi gereğince kendi istekleri ile emekliliklerini istemeleri halinde,kanun gereği yetkili makamın onay vermemesi halinde çalışmaya zorlanması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.Bu husus Anayasaya aykırı değilmidir,yetkili makamın onay vermemesi halinde emeklilik hakkı doğmuş bulunan memur ne yapabilir.