Mesajı Okuyun
Old 03-10-2008, 17:54   #1
astbatulay

 
Varsayılan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Merhaba,


Benim, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin çıkarılan ve 01.06.2005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girenAdlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin iki sorum var.

1. Bahse konu yönetmeliğin “OLAY YERİ İNCELEME” başlıklı 9ncu Md.si, “Suç işlenen yerlerde, sebep ve sonuç ilişkisini ortaya koyacakdelillerin aranması,bulunması ve el koyulması içingeliştirilmiş bilimsel ve teknik araştırma işlemlerinin, herkesin girip çıkabileceği kamuya açık alanlarda yapılması için bir emir veya karar gerekmez. Hükmünü amirdir.

Bu maddeye göre kolluk, herkesin girip çıkabileceği kamuya açık alanlarda hâkim ya da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda C. Savcısından herhangi bir arama kararı almaksızın olay yerini inceleyerek, delillere el koyabilmektedir. Bunda bir sıkıntı yok. Peki burada zikredilen “KAMUYA AÇIK ALANLAR” tabirine hukuken nereler dâhildir? Kamuya açık alanlar ile kastedilen yerlere umuma açık yerler de girmekte midir? Halkın giriş ve çıkışı her zaman serbest olup, bazı durumlarda yasaklanabilen yerler (örneğin bir orman alanı, milli park) bu gibi yerlerden midir?

2. Aynı yönetmeliğin “KARAR ALINMADAN YAPILACAK ARAMA” başlıklı 8nci Md.sinin (f) fıkrasında da özetle, aramaya muhatap olacak kişinin yapılan işleme bir itirazı bulunmayıp rızası varsa, Rıza ve Talep Tutanağı tanzim edilerek kollukça resen arama yapılabileceği belirtiliyor iken; Danıştay 10uncu Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve 2005/6392 E.,2007/948 K. sayılı Kararı ile:"...ilgilinin rızası..." ibaresinin iptal edildiği, başka bir deyişle kolluğun, arama yapılacak şahsın rızası bile olsa, yetkili merciden alınmış bir arama kararı olmadan artık arama yapamayacağı anlaşılmaktadır.

Bahse konu Danıştay Kararını, Danıştay’ın kendi sitesi dahil her yerde aradım ancak bulamadım. Bu kararı temin edebilir miyiz?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.