Mesajı Okuyun
Old 27-09-2003, 11:14   #1
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan Çocuk Haklarının Somutlaşması

Sayın Üyeler,

Çocuk hakları denilen soyut kavram somutlaşmadıkça anlamsızdır.
Çocuk haklarının her maddesi, her kavramı için gereken hukuk kuralları oluşturulmadıkça hakların yaşama geçmesi mümkün olmaz. Aşağıdaki haber bu somutlaşmanın en güzel örneği :

RESMİ GAZETE’DEN ANNELERE EMZİK UYARISI!... SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, ARALARINDA BEBEK EMZİĞİNİN DE BULUNDUĞU 3 MECBURİ STANDARTTA REVİZYONA GİTTİ. 3 AY SONRA UYGULAMAYA GİRECEK OLAN MECBURİ STANDART TEBLİĞİ'NDE EMZİK KULLANIMI KONUSUNDA AİLELERİN KULLANMA TALİMATI ARACILIĞIYLA UYARILMASI ZORUNLULUĞU DA GETİRİLDİ. İŞTE UYARILARDAN BAZILARI:
-Emziğe asla ip veya kurdele bağlamayın. Çocuğunuz bunlarla boğulabilir.
-İlk kullanımdan önce emziği 5 dakika kaynar suda bırakın, soğumasını bekleyin
-Emzik başını asla şekerli maddelere veya ilaçlara batırmayınız.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mecburi Standart
Tebliği ile emziklerin genel güvenlik özellikleri ve mamul bilgileri
ile mekanik ve kimyasal özellikleri yeniden düzenlendi.
Tıbbi cihaz olarak pazarlanmalarına rağmen emzik olarak iş gören
ya da bunlara benzeyen mamullerde de uygulanabilecek mecburi standarda göre, emziklerde herhangi bir keskin çıkıntı ya da kenar ile herhangi bir pürüz bulunmayacak. Emziğin çıkarılabilir parçası da olmayacak. Emzik başının etkili girişinin en fazla 35 mm olması istenirken, siperin ön tarafındaki emzik başı herhangi bir delik bulundurmayacak, boş kısmı da katı, sıvı ve hava dışında gaz maddeler içermeyecek. Aynı şekilde, emzik başında tapa dışında sokulabilir bir madde bulunmayacak. Her emziğin bir de siperi olacak. Emzikleri, temiz şartlarda ve kapalı ambalajlar içinde satılacak.

-EMZİK UYARILARI-

Bu arada, 3 ay sonra uygulamaya girecek olan Mecburi Standart
Tebliği'nde emzik kullanımı konusunda ailelerin kullanma talimatı
aracılığıyla uyarılması zorunluluğu da getirildi. Çocuğun güvenliği için talimatta yeralması gereken uyarılar şöyle sıralandı:
''-Emziğe asla ip veya kurdele bağlamayın. Çocuğunuz bunlarla
boğulabilir.
-Özellikle çocuğunuzun dişi varsa emziği, her kullanımdan önce
dikkatlice muayene edin. Emziği bütün yönlere doğru çekin. Hasar ya da zayıflık işaretleri ilk görüldüğünde emziği atın.
-Emzik başını zayıflatabileceğinden, emziği doğrudan güneş ışığına
veya ısı kaynağı yakınına ve tavsiye edildiğinden daha uzun süre
dezenfektana bırakmayın.
-Boğulmasını önlemek için emzik başının çıkarılabilir korumasını
çocuklardan uzak tutun.
-İlk kullanımdan önce emziği 5 dakika kaynar suda bırakın,
soğumasını bekleyin ve sıkarak emzikteki suyu uzaklaştırın. Bu işlem hijyen içindir.
-Her kullanımdan önce emziği temizleyin.
-Emzik başını asla şekerli maddelere veya ilaçlara batırmayınız.
Çocuğunuzun dişleri çürüyebilir.
-Güvenlik ve hijyen sebeplerinden dolayı emziği 1 ila 2 ay
kullanımdan sonra değiştirin.
-Emziğin ağız içine kaçması durumunda panik yapmayın. Emzik
yutulmaz ve bu tip olaylarla başa çıkılabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Mümkün olduğu kadar nazikçe ve dikkatli şekilde
ağızdan çıkarın.''
Bu arada, diğer Standart Tebliğleri ile de yeniden düzenlenen
takım çelikleri standardının 6 ay sonra uygulamaya girmesi
kararlaştırılırken, plastik boru sistemleri-basınçsız-yer altı drenaj
ve pis su sistemlerinde kullanılan-polipropilen standardında da
değişikliğe gidildi.

(haber türk )