Mesajı Okuyun
Old 27-06-2012, 10:37   #19
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Arif Aydın

Alıntı:
merhabalar,
yapılan bir ilamsız takibe bu ilamsız takip yapılırken belgeler eklenmemiştir ................... bu durum itirazın iptali davasında ileri sürülebilir mi yoksa ödeme emrinin tebliğinden sonra şikayet olarak mı ileri sürülmelidir?

Bu sorunun cevabı verilmemiş, cevap verecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

O sorunun cevabı Sayın ekinheval tarafından yukarıda eklenen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının içinde verilmiş zaten:

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2001/12-428
K. 2001/426
T. 23.5.2001


"...Ödeme emrine şikayet yoluyla karşı çıkılmaması halinde, bu şikayet itirazın kaldırılması aşamasında değerlendirilemez..."

Ayrıca Yargıtay 12 HD. 27.1.2005 T. E.504, K.313 (Talih Uyar, Cilt 3, sayfa 3911)

"İİK.58/2. madde hükmüne göre alacak belgeye dayanmakta ise,belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazlası örneğini takip sırasında icra memuruna vermesi gerekiyor ise de, borçlunun süresinde merciiye şikayette bulunarak ödeme emrini iptal ettirmemiş bulunmasına…. göre, borçlu vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir."