Mesajı Okuyun
Old 11-09-2019, 11:53   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın katılımcı,

Hastaneden kişiye vasi tayin edilmesi uygundur diye bir rapor alabilirseniz. Anneniz babanızın vasisi olabilir.

Sonrasında tedavisinin sağlanması için bir hastaneye veya bir bakım merkezine yatırılmasını sağlayabilir.

Çevreye zarar verecek biçimde saldırgansa TMK. 432. Maddesi uyarınca Sulh Hukuk Hakimince korunma ve tedavi amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasına karar verilebilir.

Alıntı:
ALTINCI AYIRIM : KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
A. Koşulları
MADDE 432. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur.

İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır.

Aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı kanununun 5.maddesi (ı) bendinde de kişinin "Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması." şeklinde bir koruma yolu vardır. Aile mahkemesi hakiminden bu maddenin işletilmesi talep edilebilir.
Yine bu yasa kapsamında kişinin evden uzaklaştırılmasına ve şiddete yönelik eylemlerine son vermesine karar verilebilir. Kararlara uymayanlar hakkında hapis cezası da öngörülmüştür.

Babanızın kontrolsüz şiddet uygulaması halinde Savcılığa ve polise şikayette bulunabilirsiniz.

Saygılarımla,