Mesajı Okuyun
Old 23-01-2018, 13:31   #26
ekinheval

 
Dikkat Tüm işçilik alacakları için kısmi dava açılmasına engel bir düzenleme bulunmamaktadır

Yargıtay HGK E. 2015/22-1052 K. 2015/1612 T. 17.6.2015
KISMİ DAVA (İşçilik Alacakları/Alacak Belirli Veya Belirlenebilir İse Belirsiz Alacak Davası Açılamayacağı Ancak Şartları Varsa Kısmi Dava Açılabileceği)