Mesajı Okuyun
Old 28-08-2012, 14:46   #3
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

28253 sayılı HMK. Yönetmeliği ile eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Alıntı:
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni Yönetmeliğin 42/3 maddesinde yazılı dilekçe verilmesi gibi bir koşul net olarak yoktur. Keyfi bir istemde bulunulduğu kanısındayım. İcap duyulursa, şikayet edilmelidir.

Alıntı:
MADDE 42 – (3) Davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur.