Mesajı Okuyun
Old 27-04-2008, 05:12   #11
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
.
.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.


Alıntı:

Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı
MADDE 81 - Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkidare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.
Hukuka aykırılık unsuru, "beldeyi tanıtıcı" olma.
Beldeyi tanıtıcı olup olmadığı kavramını kamu yararı ile ilişkilendirilebilir.

Meraklısı için aşağıdaki makale ilginç..
http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/.../sos_bil.6.pdf