Mesajı Okuyun
Old 13-04-2008, 13:58   #7
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Haber olarak eklenen karar idarenin yetkisinin sınırsız olamayacağını, tüm kararlarının geçerli bir nedene dayanması gerektiğini ve takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılmaması halinde işlemin iptal edileceğini göstermektedir. Mahkeme takdir yetkisinin hukuka uygunluk denetimini bizzat yasalara dayanarak yapmaktadır.

Sayın Armağan Konyalı ve Sayın Cengiz Aladağ'ın belirttiği gibi kamu yararı ve yerindelik kavramlarının, hukuka uygunluk denetiminin tartışılması yerinde olacaktır.