Mesajı Okuyun
Old 13-04-2008, 01:03   #3
Alp_aslan

 
Varsayılan

İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.İdarenin takdir yetkisi sınırsız değildir, fakat yargı da idarenin yerine geçip, yerindelik denetimi yapması hukuka aykırıdır, demokratik yollarla seçimle yönetime gelmiş, bir belediyenin siyasi olarak yerinde bulduğunu, yargının uygun bulmaması demokratik devlet ilkesiyle bağdaşmaz.Demokratik ülkelerde , siyasal yerindeliği yargı değil, halkın oyuyla seçilen siyasiler yapmalıdır.