Mesajı Okuyun
Old 12-04-2008, 21:48   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Ankara 3. İdare Mahkemesi, Ankara'nın Amblemindeki Değişikliği İptal Etti

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin amblem değişikliği ile ilgili idari işlemini takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle iptal etti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ankara’nın ambleminin değiştirilmesine yönelik kararını iptal etti.

Avukat Rahmi Kumaş, Hitit Güneşi Kursu’nun değiştirilmesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Ocak 2005 tarihli ve 59 sayılı kararının iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.
Dosyayı görüşen mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Hitit Güneşi Kursu’nun değiştirme amacına yönelik savunmasını inandırıcı ve hukuka uygun bulmayarak, amblemin değiştirilmesinde kamu yararı olmadığına işaret etti.

Belediye meclislerine belediyeyi tanıtıcı amblem, bayrak ve flama belirleme konusunda karar alma yetkisi tanındığını anımsatan mahkeme, bu yetkinin usul ve amacına uygun olarak kullanılması yönünde yargısal denetimin de bulunduğunu kaydetti.

Kararda, belediye meclislerince belirlenecek amblemin o şehrin kendine özgü tarihsel ve kültürel kimliğini yansıtması gerektiği ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:
’’Tarihsel geçmişindeki Hitit, Frig, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı etkileriyle kültürel dokusu şekillenen Ankara günümüze yansıyan kent kimliğini ağırlıklı olarak ulusal kurtuluş savaşımız sırasında da yönetsel merkez olarak kullanılan TBMM’nin bulunduğu yer olmasından ve Ulu Önder Atatürk öncülüğünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti niteliğine kavuşmasından almaktadır. Başkent olduktan sonra hızlı bir sosyal, ekonomik, siyasal, askeri ve kültürel gelişime sahne olan Ankara’yı tanıtacak amblem kentin dönüşümünde temel etken olan, cumhuriyetin çağdaş uygarlığı temel alan felsefesi ve dayandığı değerlere işaret etme açısından da büyük önem taşımaktadır. Buna karşın uyuşmazlık konusu amblemden kullanılan görsel ögelerin ayrı ayrı ve bir bütün olarak kompozisyonu ile Ankara’nın kendine özgü karakteristiğini, tarihsel ve kültürel kimliğini yansıttığından söz edilemez.’’

Ankara’nın şu anda kullanılan amblemde yer alan figürlerin Hacettepe sırtlarından Ankara’nın güneyine doğru bakıldığında görülen silüetin başkenti sembolize etmediği ifade edilen kararda, mevcut amblemin Ankara’nın tarihsel, kültürel derinliği ve ağırlığı ile orantılı biçimde tanıtıcı bir öge olarak kabul edilemeyeceğini vurgulandı.
Kararda, ’’Hitit Güneş Kursu ambleminin Ankara kentini tanıtıcı özelliği olmadığından, değiştirilerek yerine değişiklik amacına aykırı ve Ankara’yı kendine özgü kimliğiyle tanıtıcı nitelikte olmayan figür ve şekillerden oluşan amblemin belirlenerek kabulüne ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır’’ denildi.

Davalılar Ankara Valiliği veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararı temyiz ederse dosya Danıştay’a gidecek.
Habertürk

Kaynak : http://www.objektifhaber.com/yeni/ob...id=3O33O135029