Mesajı Okuyun
Old 07-09-2007, 13:49   #3
cesur_yürek

 
Varsayılan

Madde 0015: Yargı merciince yapılacak işlemler

(21.01.1982 tarih ve 2592 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Olumsuz görev uyuşmazlıklarında dava dosyası:


Ceza davalarında son görevsizlik kararını veren mahkemece, bu kararın kesinleşmesinden sonra doğrudan doğruya,

Diğer davalarda son görevsizlik kararını veren mahkemece bu kararın kesinleşmesinden sonra, taraflardan birinin istemi üzerine,
Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir ve görevli mahkemenin belirlenmesi istenir.