Mesajı Okuyun
Old 18-09-2021, 12:07   #8
AHMET01

 
Varsayılan

Katkı sağlayan Değerli Meslektaşlara çok teşekkür ederim.

Bir başka boşanma davamızda istinaf dilekçemde kararı sadece tazminatlar yönünden istinaf ediyorum dememe ve karşı taraf da yargılama esnasında biz de boşanmak istiyoruz demesine, karar sonrası istinaf dilekçesi de vermemesine rağmen hâkim, maalesef boşanma kısmını kesinleştirmedi. Dosyayı da istinafa gönderdi. Kararı istinafa gönderdikten sonra verdiği bir ara kararla Sadece boşanma ve nafaka yönünden önceden verdiğimiz kesinleştirme talebimizi reddetti. Kararın ilgili kısmı aşağıya aynen kopyalanmıştır. Bu ara karar için herhangi bir istinaf ve itiraz hakkına da değinmemiş. Bu karar için ne yapmamı önerirsiniz? Tekrar dilekçe versem dosya istinafta olmasına rağmen hâkim isterse kesinleştirebilir mi? Yukarıdaki açıklamalardan hâkimin kesinleştirme kararı bir durum tespiti ise bunu yapabilir sonucu çıkıyor. Ne dersiniz? Tekrar teşekkürler.

Mahkeme Ara Kararının İlgili Kısmı:

"... 35.000,00-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacının yasal şartları oluşmayan manevi tazminat talebinin reddine karar verildiği, kararın tazminat talepleri ile ilgili bölümü hakkında davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, 09/09/2021 tarihli dilekçede ise kararın boşanma ve nafakaya ilişkin kısımlarının kesinleştirilmesinin talep edildiği görülmüş ise de;

Mahkememizin 15/04/2021 tarihli 2020/90 esas ve 2021/280 karar sayılı boşanma ilamının fer'ilerine yönelik istinaf talebinde bulunulması, mahkememiz kararının kanun yoluna müracaat edilmesi nedeniyle kanun yolu incelemesinden geçerek kesinleşecek olması, davalı tarafın boşanma kararının kesinleştirilmesi yönünde bir talebinin bulunmaması da göz önünde bulundurulduğunda, davacı vekilinin 15/04/2021 tarihli 2020/90 esas 2021/280 karar sayılı mahkememize ait kararın "Boşanma ve nafakaya ilişkin kısımlarının" kısmi olarak kesinleştirilmesine ilişkin talebi yerinde görülmediğinden REDDİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi. 17/09/2021”


Bu arada Erdem AKÇAY Meslektaşımızın sözünü ettikleri;
"Anayasa Mahkemesi bir kararında, şartları oluştuğunda kararların kendiliğinden kesinleşeceğini, mahkemece kesinleşme şerhi verilmesinin zorunlu olmadığını belirtmekte."
şeklindeki karar ellerinde olan meslektaş varsa ve paylaşırlarsa makbule geçer.