Mesajı Okuyun
Old 16-10-2007, 19:06   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Kısaca yasa tarafından zaten sınırlandırılmış mülkiyet hakkının kat malikleri kurulu gibi bir kurul kararıyla ortadan kaldırılması hakkaniyete uygun düşmeyecektir. Aksi takdirde aynı kurul, neticesi çok daha ağır olan başka kararlar da alabilecektir(Örneğin bağımsız bölüm satılacağı zaman, alıcının kendileri tarafından onaylanması halinde satışın mümkün olabileceği gibi). Bu da çoğunluğun azınlığa tahakkümünden başka bir şey değildir. Hukuk sistemi bunu korumamalıdır.
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...ght=m%FClkiyet

Sayın R.Acar,

Bildiğiniz üzere benzer konu yukarıda verdiğim linkte tartışılmıştı. Oradaki soruda bir kat maliki aleyhine olarak, yönetim planının değiştirilmek istenmesi sözkonusu idi...Kütükte mesken olan bağımsız bölümün "değişiklikten sonra kiraya verilemeyeceği" hükmü yönetim planına konulmaya çalışılmıştı. Sözkonusu forumda bunun hakkaniyete aykırı olacağını, mülkiyet hakkını hiçe sayacağını ifade etmiştim.

Sizin olayınız bana göre, biraz daha farklıdır. Öncelikle yönetim planı, müvekkiliniz taşınmazı satın almadan önce değiştirilmiştir. Bu durum sizin aleyhinize olacaktır(Kararlar sonraki malikin dava açma hakkı bulunduğu yönünde olsa da) .

Yine müvekkiliniz bağımsız bölümü "içkili yer" olarak kullanmak istemektedir.Bu durumun da yerine göre alerjik olduğunu kabul etmek gerekir. Yine aleyhinize bir durum sözkonusudur. Ancak taşınmazın bulunduğu yerde benzeri yerlerin olması; hatta bitişik binada dahi benzer işyerlerinin olması durumu eşitleyebilir.

İşiniz çok zor olmasına rağmen, M.K. 2'ye dayanarak dava açıp, 25 yıl sonra ve taşınmazın bulunduğu yerin şimdiki durumundan(Özellikle bitişik binadaki benzer işyerlerinden) bahsederek maddenin iptalini isteyebilirsiniz. Ancak bitişik binadaki gürültü ile alt kattaki(Veya üst kattaki) gürültünün verdiği rahatsızlık arasındaki farkı da unutmamak gereklidir.Ancak bu benim tahmin ettiğim semt ise, keşif yapılıp gürültü ölçümü de yapılabilir. Orada zaten bangır bangır müzik çalmakta olup, diğer kat maliklerinin alt kattaki gürültüyü duymayacağından eminim.

Saygılarımla