Mesajı Okuyun
Old 30-04-2012, 14:49   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Sizin de belirttiğiniz gibi sözleşmenin "geçerliliği" ile "ispatı" birbirinden farklı durumlar ve biri BK kapsamında bir tartışmayken, diğeri HMK kapsamında bir tartışma.

Yine sizin de belirttiğiniz gibi karşılıklı irade beyanlarının bir araya geldiği her sözleşme ve bu bağlamda elektronik sözleşmeler de BK kapsamında hukuki ve geçerli sözleşmelerdir. Bunların yargı organlarında ihtilaflı hale gelmesi durumunda ise güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş sözleşmeler BK md. 14 gereğince elle atılmış imzanın ispat gücüne haizken, elektronik imza ihtiva etmeyenler şifahi sözleşmelerdekine benzer (ancak IP adreslerinin vs. tesbiti suretiyle ondan biraz daha kuvvetli) bir ispat gücüne sahip olacaktır.

Ancak nasıl ki, şifahi akdedilen bir sözleşme söz konusu olduğundan sözleşmenin geçerliliği nedir sorusuna BK.1 gereğince "geçerlidir" diye cevap vermek zorundaysak, elektronik imzanın olmadığı elektronik sözleşmelerin geçerliliği ile soruya da aynı şekilde cevap vermemiz gerekir ki, benim arz ettiğim bu olmuştur, zira soru tam olarak budur.

Yine de elektronik sözleşmelerin ve özellikle de internet sitelerinin üyelik sözleşmelerinin söz konusu olduğu hukuki ihtilaflarda, uygulamada en çok karşılaşılan problemin irade beyanının var olup olmadığı ve bu bağlamda sözleşmenin geçerli olup olmadığı değil, sözleşmenin taraflarının kim olduğu noktasında olduğunun da altını çizmek gerekir. Bir diğer deyişle sözleşmenin taraflarının kimliği konusunda bir ihtilaf yoksa (ki çoğu hukuki ihtilafta olmayacaktır) artık bu durumda uygulamada elektronik imzanın mevcudiyeti de önemini kaybetmektedir.

Sayın Av. Peitho Minerva'nin verdiği olayı örnek vermek gerekirse: Olayda Site Yöneticisi de bellidir, sitenin üyesi de. Bu iki kişinin de kimliği üzerine bir ihtilaf yoktur. İhtilaf üyenin tıklama yoluyla taraf olduğu sözleşme ile bağlı olup olmadığıdır ki, böyle bir örnekte elektronik imza olsa da olmasa da, ne sözleşmenin geçerliliği ne de ispat mevzusu bir sorun oluşturmamaktadır. Bir diğer deyişle elektronik imza elektronik sözleşmelerde sözleşmenin tarafına ilişkin olabilecek ispat sorunlarını çözmeye yönelik bir mekanizmadır ve bu yönde bir ihtilaf olmaması durumunda zaten hukuki önemi de kaybetmektedir.

Bu konuda resmi tez sahibi uzman sizsiniz.