Mesajı Okuyun
Old 23-05-2020, 21:16   #3
Av.Seyhan Çoban Wiles

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,
TMK m.236/2 "Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir." şeklinde olmakla bu maddede, artık değerde payı olan kusurlu eşin payının azaltılmasını ya da ortadan kaldırılması konusunu düzenlemiştir.

Edinilmiş malın tasfiyesi sonucu ortaya çıkacak artık değerde payı bulunan eş, edinilmiş maldan şahsi alacak(para alacağı) hakkı bulunan eş, edinilmiş malın maliki olmayan eştir.

Dolayısıyla edinilmiş maldan katılma alacağı bulunan kusurlu eşin, katılma alacağının azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına hakim karar verebilir. Bu durumda, edinilmiş mal adına kayıtlı olan malik, katılma alacağı borçlusu, zina yapan ya da hayata kast eden eşin, artık değerde payından yani katılma alacağından söz edilemeyeceğinden, bu eş hakkında TMK M.236/2 uygulanmaz.

Bir avukattan doğrudan destek almanızı öneriyoruz.