Mesajı Okuyun
Old 02-11-2011, 10:17   #43
hduman

 
Varsayılan

Şirket hissesinin devrinde; devir Şirketin, Noterden onaylı karar defterine işlenmesiyle gerçekleşmiş olur. Devir kararını şirket ortaklarının oy çokluğu ile kabul edip bunu karar defterine işlemiş olmaları halinde karar defterine işlenen tarih devir tarihi olur. Ticaret sicil gazetesinde devrin tescil edilmesi sadece 3. kişilere duyuru amacını taşıdığından devir tarihi ile bir ilgisi yoktur.
6183 yasanın 35. ve mük.35. mad.limited Şirketlerde; şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan durumda alacak için şirket ortakları hakkında hisseleri oranında takip açılır.
Saygılarımla...