Mesajı Okuyun
Old 16-09-2011, 20:14   #36
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Ödetmek

Şirkete, sermaye taahhüdünü ödemiş ortağın, bırakın payını devrettiği tarihiten sonraki borcunu, pay sahibi olduğu döneme ait şirket borcundan dahi sorumlu tutulup tutulmayacağı, mahkemece incelenmelidir.

Müvekkiliniz bana gelseydi, önce, şirket defterlerinden, şirkete sermaye borcu kalmış mı ona kardım. Kalmamış ise,
Şirketin pay defteri var mı? Pay defterinde devir kaydedilmiş mi? Oana bakardım.

Şirketin dağıtılmış bir kar payı var mı, müvekkiliniz, kar ayı almış mı ona bakardım.

Aksine durum mülkiyet hakkının ihlalidir.

Ayrıntılı bilgi

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu

http://www.hukukmarket.com/index.php...keyword=levent yaralı&search_in_where=aname&kitaptur=&sirala=&ins tockonly=&typefilter=browse_page&page=&manufid=

Sayın Rıza,

Sözü ettiğiniz maddeler, şirket ana sözleşmesindeki değişikliklerin tescil zorunluluğuna ilişkindir. İsterseniz, VUK 413 e göre, konuya ilişkin özelge isteyebilirsiniz. Olayımız, şirket ortağının payının devrinin tescil zorunluluğu olmadığıdır.