Mesajı Okuyun
Old 14-09-2011, 17:35   #35
rıza

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nefise
Öncelikle paylaşımlarınız için teşekkür ederim.
Bu durumda Ticaret Sicilde ilan edilmedikçe 3. kişilere karşı ortaklıktan çıkmış kabul edilmeyeceği sabit olmakla birlikte;
  • Şirket şu anda batak durumda ve faaliyetleri durdurulmuştur.
  • Şirket müdürü ve (noter kanalıyla) (A) kişisinden hisseyi devralan ortağa ulaşılamamaktadır. İkamet adreslerinde bulunamayıp yeni adres bildiriminde de bulunmamaktadırlar.
  • (A) nın hisse devrini geçerli kılması için dava yoluna gidilse bile bu kişilere ve şirkete tebligat yapılamayacaktır. Dolayısıyla (A) nın bu yükümlülükten kurtulmak için izleyeceği yol ne olabilir?
Ayrıca, firma da halihazırda gözüken adresinde faal değildir. Vergi borcuna ilişkin tebligat, normal şekilde hayatını devam ettiren dolayısıyla adresine ulaşılabilen tek kişi olan (A) kişisinin ev adresine yapılmış olup, tabligatı almıştır. Bu kişi hissesine düşen vergi borcunu ödeyecek olmakla birlikte, borcun tamamı kendisine tebliğ edildiği için vergi mahkemesine itiraz etmesinde hukuki menfaati bulunmaz mı?

Bu ödeme emri ile vergi mahkemesine dava açamasınız. Şirket tüzel kişiliğinizde ( ortak diyorsunuz ) yetkiniz yoktur. Yapılcak şey Amme alacaklısının ortak sıfatı ile sizi takibe geçmesini beklemek. Burada borcun mahiyeti tüzel kişilk acından önemlidir.