Mesajı Okuyun
Old 07-05-2019, 10:12   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Kendinizin ve çocuğunuzun geçimi için aile mahkemesinde TEDBİR Nafakası davası açabilirsiniz.

Yasal düzenleme TMK. 197.Maddesidir.
Alıntı:
III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi
MADDE 197. Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hale gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir.

Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hakim, ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.

Davanızı açarken avukat desteği de alabilirsiniz. Bulunduğunuz yer Baro'suna ücretsiz avukat yardımı için yazılı olarak başvurabilirsiniz. İlçelerde adliye binaları içinde adli yardım büroları bulunmaktadır. Hiçbir yerden geliriniz olmadığına dair Muhtardan fakirlik belgesi istenmektedir. Üzerinize kayıtlı bir mal varlığı da olmamalıdır.

Saygılarımla,