Konu: heyet raporu
Mesajı Okuyun
Old 16-08-2011, 21:35   #11
Dr.DOGRAMACI

 
Varsayılan

MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 40.md.

"d) (Değişik:20.5.2006/26173 RG) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler;
1) Özrünü belgelendirmek,
2) İki dönem notu almış bulunmak
kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur."


Yani açıkça anlaşılacağı üzere uzun süreli bir hastalığınız varsa öncelikle bunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirebilmek gerekiyor.
Daha sonra bu teşhisinize binaen alacağınız sağlık raporu ile sınavlara girip notunuzu aldığınız takdirde devamsızlıktan sınıfta kalma problemi yaşamazsınız.