Mesajı Okuyun
Old 18-10-2006, 11:36   #26
avant

 
Varsayılan Nakil Ücretiyle İlgili Bildiğim Son Durum

Sevgili Meslektaşlarım,
Aslında,mesajyarınızda değindiğiniz,nakil ücreti ile ilgili serzenişlerinizde haklısınız.Ben de Ankara Barosundan Antalya Barosuna yıllar önce nakil olurken nakil ücretini ödemiştim.Ancak o sıralar üzerinde durmamıştım.
Fakat,kader bizi Antalya Barosunun Yönetim Kurulu Üyeliğine getirince ve baroların harcamalarını görünce barolara da hak vermek zorunda kalıyorsunuz.

Bir kaç meslektaşımız,nakil ücreti ödemek istemediklerini,bu durumun yasal olmadığını v esadece giriş keseneği ödemek istediklerini bildirdiler.
Yönetim kurulu olarak,oy çokluğu ile bu talepleri reddedildi.(Ben ve bir arkadaşım muhalif olmuştuk.)
Çünkü,Av.Kan.81 madde giriş keseneğini düzenlemiş,nakil ücretini düzenlememiş.Ancak,barolar,genel kurullarında,bu konuda karar alıyorlar.Bunu da,giriş keseneğinin yanında,genel giderlere katılım payı şeklinde düzenliyorlar.Yani nakil ücretinin genel kuruldaki ismi genel giderlere katılım payı olmuş oluyor.Örneklemek gerekirse,300 YTL giriş keseneği ise 1.700 YTL da genel giderlere katılım payı oluyor,toplam 2.000 YTL nakil ücreti alınıyor.

Bu ücreti ödemeye kudreti olan meslektaşlarımızın,itiraz etmemesi,baroların faaliyetlerini daha rahat ve iyi yapması için olumlu olacaktır.Ancak,ödeme gücü olmayan meslektaşlarımız ile,ille de ödemek istemeyen meslektaşlarımızın ilgilili baronun red kararına karşı TBB'ne itiraz etmesi meseleyi çözmektedir.(Bizim baroda böyle oldu.)İlgili baro yine de direnebilir.O halde,konuyu iptal davası ile ilgili İdare Mahkemesine taşımak gerekmektedir.Bu konuda idari yargı kararları da var.

Bir yönetim kurulu üyesi olarak,bunları açıklamak belki yakışık almayabilir ancak,meslektaşlarımızı da aydınlatmak yerinde olacaktır diye düşünüyorum.

Bu konda kesin ve nihai çözüm Av.Kanununda yapılacak değişiklik olacaktır.
Saygılarımla.....