Mesajı Okuyun
Old 10-10-2006, 16:33   #24
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde nakil istemine ilişkin olarak;
Alıntı:
İstemin Kabulü ve Reddi

Madde 24- İstemin kabulü kararı ile birlikte avukat o baronun levhasına yazılmış olur. ...
denmektedir. Bu durumda, yönetmeliğin lafzından hareketle; nakil isteminin kabulü için nakil olacağınız baronun, naklinizi istediğiniz yerden gelen dosyanızı incelemesi ve ardından nakle engel herhangi bir halinizin mevcut olmadığının tespiti yeterli olmaktadır. Nakle engel halinizin bulunmadığı tespit olunuyor; yani isteminiz kabul edilmiş oluyor ve ardından tamamlayıcı işlemler gerçekleştiriliyor.
Oysa ki nakil ücretine ilişkin itiraz bu kabul kararının ardından gerçekleşmektedir.Sonuçta nakil isteminiz kabul görmediği takdirde sizden bu nakil ücretini de istemeyecek idiler. Kanımca bu durum Av. Kanunu m.67 kapsamında olmayıp ayrık bir durum teşkil etmektedir.
Ben 2 aydır çalışıyorum. Baro ile görüştüğümde onlar da SSK lı olarak çalışabileceğimi ancak adıma vekaletname çıkarttıramayacağımı söylemişlerdi.
Av.K.m.67;
Alıntı:
Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede yapılması:

Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık eder veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilir.

Özetle, nakil isteminiz kabul edildikten sonra(ki bu da 1 ay sürmüştü benim dosyamda)o yerde çalışmanızın mümkün olduğunu düşünüyorum. Diğer meslektaşlarım ne düşünür bilemiyorum...
Saygılarımla.