Mesajı Okuyun
Old 06-10-2006, 15:20   #17
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın Av. Mehmet Bey,

Bu paralar muhtemelen baroların birtakım faaliyetlerinde kullanılıyordur; zimmet olacağına ihtimal vermiyor ve vermek de istemiyorum.
Örneğin İzmir Barosu'nda fotoğrafçılık kursu, resim kursu gibi kurslar rayiç değerlerine göre oldukça düşük bedeller karşılığında veriliyor. Pek çok panel,seminer düzenleniyor.Ancak elbette yasal dayanak olmaksızın alınan bu paralara ilişkin olan hakkımızı korumak zorundayız.

Daha önce de söylediğim gibi nakil ücreti, genel kurul kararı neticesinde istenmektedir. Yani, nakil ücreti istenen yerlerde "baro yönetim kurulu üyeleri" bu kararı vermektedir. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, hiçbir ücret ödemeden nakil yaptırabilmek Avukatlık Kanunu vesair yasal mevzuata göre de mümkün değildir. Ancak istenen para konusundaki hesaplamada kanun sınırlaması dahilinde kalmak gerekmektedir.

Bu konuya ilişkin olarak diğer arkadaşlarıma da yardımcı olması açısından itiraz sebeplerime dayanak teşkil eden düzenlemeleri aşağıda aktarayım;

Av. Kanunu m.81/2 de daha önce bir arkadaşımızın da belirtmiş olduğu gibi genel kurulun görevleri arasında şu hususa da yer verilmiştir;
Alıntı:
(Değişik: 02.05.2001-4667/49 md.) Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az 2.000 en çok 8.000, avukatlık ortaklıkları için en az 20.000 en çok 80.000; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az 1.000 en çok 4.000, avukatlık ortaklıkları için en az 10.000 en çok 40.000 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek,
Bu hesaplamanın nasıl yapıldığına dair bir fikrim yok matematiğim de pek iyi sayılmaz Ancak İzmir Barosu için şunu söyleyebilirim;
259,00YTL-6 aylık aidat miktarı=giriş keseneği ücreti
(aidatların ne kadar olduğunu bilemediğimden böyle bir işlem yazmış bulunuyorum)

Av.K.m.68 uyarınca;
Alıntı:
BAŞKA BAROYA NAKİL:
Madde 68 - Bir barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler, levhasına yazılmak istenen baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.
Nakil dilekçelerine hangi belgelerin ekleneceği ve nakilde ne gibi usullerin uygulanacağı yönetmelikte gösterilir

Av.K.Yönetmeliği m.24/2 uyarınca da;
Alıntı:
Avukattan, naklettiği baro levhasına kaydı yapılırken giriş keseneği alınır
Görüldüğü gibi tüm bu düzenlemeler giriş keseneğine ilişkin olup, nakil ücretinden söz edilmemektedir.
Saygılarımla...