Mesajı Okuyun
Old 25-09-2006, 13:41   #6
medenikal

 
Varsayılan

Görevleri : Madde 81 – Genel Kurulun görevleri şunlardır :
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek,
2. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/49 md.) Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, avukatlık ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az onbin en çok kırkbin gösterge rakamının her yıl bütçe kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.


nakil ücreti diye bir kayıta rastlamadım.

bunun dayanağı neymiş avukatlık kanununda veya yönetmeliğinde yok
BAROMUZA NAKİL GELMEK İSTEYEN AVUKATLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN

BELGE VE BELGE ÖRNEKLERİ


1.2 Adet Müracaat Dilekçesi ( Örnek – 1 )

2.2 Adet İkametgah
3.2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.2 Adet Cüppeli fotoğraf
5.2 Adet Avukat Cüppeli Pul Fotoğraf
6.1.000 YTL Giriş Keseneği
Örnek – 1 ( Dilekçe)

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

..... Barosu’nun ........ sicil numarasına kayıtlı üyesiyim. (İkametgahımı Antalya sınırları içerisine taşıdığımdan) nakil işlemlerimin başlatılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. (Tarih)


ADI – SOYADI
(İmza)


Büro Adres :
Büro Telefonu :
Ev Adresi :
Ev Telefonu :
GSM :
Ssk No :
TBB No :
Vergi Dairesi :
Vergi Kimlik No :
Kan Grubu :
T.C Kimlik No :


yazdırılabilir sayfa | arkadaşıma gönder