Mesajı Okuyun
Old 18-05-2007, 10:39   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Verilen yanıtlardan da yararlanarak, soru hakkında şöyle bir değerlendirme yapabiliriz;

Paylı mülkiyette ortaklığın giderilmesi konusu TMK 698-703 maddeleri ile HUMK. Nun 561-572 maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Görevli mahkeme sulh mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Buna karşın TMK. 194. maddesi aile konutu olarak özgülenen taşınmazın üzerindeki hakların sınırlanması ve başkasına devri , diğer eşin iznine bağlanmıştır. 223/2 maddede ise “ aksine anlaşma olmadıkça , eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu malda payı üzerinde tasarrufta bulunamaz “ hükmünü öngörmüştür. Aile konutu veya eşler arasındaki paylı mülkiyet halindeki taşınmaz hakkındaki anlaşmazlıklarda ise aile
mahkemesi görevlidir.

Eşler arasında paylı mülkiyet durumundaki aile konutu hakkında ortaklığın giderilmesi davasının açılıp açılamayacağı sorusunu yanıtlarken TMK.nun bu maddelerinin bir arada değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım.

Vardığımız sonuca göre; kural olarak paylı mülkiyet halindeki aile konutu hakkında Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açılması mümkündür. Ne varki, ortada bir sınırlama vardır.
Bu sınırlama da , davanın görülebilmesi için diğer eşin “rızası” gerekecektir. Böyle bir rıza verilmediği takdirde ortaklığın giderilmesi davasının sonuçlandırılması imkanının bulunmadığını düşünüyorum. Taşınmazın aile konutu olarak özgülenmiş olup olmadığı konusundaki ve şerhle ilgili anlaşmazlıkları ise bekletici neden olarak aile mahkemesi çözecektir.
Saygılarımla.