Mesajı Okuyun
Old 17-05-2007, 23:36   #3
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan flamelegal
koca boşanma davası açmıştır ancak dava reddedilmiştir. karı ile kocanın yarrı yarıya ortak hisseli iki evleri vardır. Koca karısına karşı izaleyi suyu davası açabilirmi?aile konutu şerhi koyulması bu davanın açılmasına yada neticelenmesine engelmidir? saygılarla, tüm meslektaşlarıma ii çalışmalar

Sayın meslektaşım;

Aile konutu kavramının kabul edilmesindeki amaç, konutun ve bu konutla ilgili hakların koruma altına alınmasını sağlamaktır. Aile konutu ile ilgili eşlerden biri diğerinin açık rızasını almadıkça; bu konut üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamaz. Kanunun amir hükmü ile getirilen bu düzenlemenin 3. kişilere bildirimi amacıyla da tapuya aile konutu şerhi verilebileceği hükmü getirilmiştir. Bence bu 3. kişilere bildirici ve 3. kişilerin haklarını koruyucu niteliktedir. Yani aile konutu vasfı, tamamen aile hukuku ile getirilmiş amir hüküm gereğidir ve eşlerin birbirinden habersiz ve onayları olmaksızın işlem yapılmasını engelleyici niteliktedir. Dolayısıyla diğer eşin rızası ile konut üzerinde hertürlü tasarrufi işlemin yapılabileceği de açıktır.

Somut olayınızda diğer eşin, iş bu aile konutunun satılmasına rıza göstermediği açıktır. Amir hüküm gereği, eşin rızasının alınması da yasal zorunluluktur. Bahsini ettiğiniz izaleyi şuyu davasında davalının izninin alınması söz konusu değildir ve davalı, davaya konu taşınmazın satımına zorlanmaktadır. Dolayısıyla, önceden aile konutu şerhinin kaldırılmasını sağlamadan, bu davayı açamayacağınız kanaatindeyim.

Aile mahkemesinde başvurarak, iş bu aile konutu üzerindeki aile konutu şerhinin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu talebinizde haklı sebeplerinizin olduğunu da ispatlamanız gerekecektir. Örneğin, tarafların zaten 2 eve sahip olduğu, müvekkilinizin içerisinde bulunduğu ekonomik darlık nedeniyle bu evlerden biri üzerinde özgürce tasarrufta bulunarak; sahip olunan gayrimenkul değeri ranta çevirmeye ihtiyaç duyduğu vb gibi.

Aile mahkemesinden talebiniz doğrultusunda karar almanız halinde; müvekkiliniz gayrimenkulün kendi hissesine düşen kısmı üzerinde dilediği tasarrufi işlemleri yapabilecektir. Satım konusunda anlaşmaya varmayan eşine karşı ortaklığın satış ile giderilmesi davası da açabilecektir.

Ancak bilmediğim ve emsal de bulamadığım kısım şu; acaba aile mahkemesinden aile konutu şerhinin kaldırılması talebiniz ile birlikte işbu taşınmazın satılması sureyitle ortaklığın giderilmesini de isteyebilir misiniz?

Bu hususta bilgi ve tecrübeye sahip arkadaşlardan umarım yanıt gelir.

Ben olsam; ailem mahkemesinde aile konutu şerhinin kaldırılarak; taşınmazın satılması suretiyle ortaklığın giderilmesini talep ederdim. Nasılsa aile mahkemesi ortaklığın giderilmesi ile ilgili görevli olmadığı kanaatinde ise bu talebinizi red edip; şerhin kaldırılması ile ilgili talebinizi yargılayabilecektir. Tabi bu yöntem şu riski de taşıyor; Sulh Hukuk Mahkemesi özel görevli bir mahkemedir. Aile Mahkemelerinin görevlerini düzenleyen kanun da; diğer kanunlarca belirlenmiş göreve ilişkin hususları saklı tutmuştur. Aile mahkemesinin kafasının karışarak; tüm talebinizi red etmesi de hiç olmayacak birşey de değil.

Kolay gelsin..