Konu: Rapor iptali
Mesajı Okuyun
Old 24-06-2017, 21:16   #2
sav

 
Varsayılan

Merhaba,

Konuşma bozukluğuna yol açan birçok neden mevcuttur.

Sağlık Bakanlığı, diğer tüm özürlerde olduğu gibi konuşma bozukluklarında özür oranının belirlenmesi ve muayene sonucu raporun tanzimi için muayenenin şekli ve değerlendirme dahil, tüm işlemlerin bilimsel verilere uygun olarak yapılması için "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ve buna ek "Özür Oranları Cetveli" ile hekim ve hastanelere yol göstermektedir. Bu kapsamda yapılan tetkikler sonucu hastalara konuşma engeli puanı verilmektedir.

Oğlunuza 1 yıl süreli rapor verildiğinden dolayı, raporun tanzim tarihi üzerinden 1 yıl ileriye dönük olarak raporun geçerliliği söz konusudur.

Velhasıl,

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında, verilen özürlü sağlık kurulu raporuna çocuğun velisi sıfatıyla itiraz edebilirsiniz. İtiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte bulunduğunuz ilin sağlık müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Başvurunuzla birlikte size en yakın başka bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilirsiniz. Ancak burada da yine bilimsel verilere ve somut gerçekliğe göre rapor verilecektir.

Anlattığım üzere, raporun iptali ancak ve ancak "çocuğunuzun özürlü olmadığının bilimsel verilerle tespiti" ile mümkün olabilecektir. Yani çocuğunuzun %20 özrü varsa gerçekten de, raporun iptali söz konusu olamayacaktır.

Geçmiş olsun,

Şifa dilerim.