Mesajı Okuyun
Old 13-05-2008, 14:37   #1
Av.kerami ÖZDEMİR

 
Varsayılan Birinci Haciz ihbarnamesi-Ceza-alacağın tahsili metodu

Saygıdeğer Meslektaşlarım;Borçlu hakkında beşbin ytl lik icra takibi yapıp kesinleştirdik.araştırmalarım neticesinde 3.bir şahsın;tapuda borçlunun babasına ait olan bir taşınmazı (ki taşınmaz üzerinde iki tane bankanın ipoteği bulunmaktadır)satış bedelinin bir kısmı olarak borçlunun iki bankaya olan ipotekli borçlarını her ay düzenli olarak ödeme karşılığında devraldığını tesbit ettim.Yani taşınmaz;borçlunun babasına aittir bizim borçlumuz olan şahsın babası taşınmazın parasının bir kısmı yerine aynı taşınmaz üzerinde bulunan bizim borçlumuza ait ipotekli borçların her ay 3.şahıs tarafından alacaklı bankalara ödenmesi şartı ile 3.kişiye satılıp tapudan devredilmiştir.devralan 3.kişi taşınmaz üzerindeki bizim borçlumuza ait olan ipotekli borçları her ay düzenli olarak bizim borçlumuz adına yatırmakta ve dekonta bizim borçlumuz için yatırıldığını yazdırmaktadır.Bu ilişkiyi tesbit ettikten sonra hem taşınmazı devralan 3.şahsa hem de ibotekli borç kullandıran iki bankaya 1.haciz ihbarnamesi gönderdim.taşınmazı alan 3.şahıs borçlumuza borçlu olmadığını bildirmiştir keza iki banka da borçlumuza ait içerisinde nakit bulunmayan iki hesap üzerine haciz koyduklarını söylemiş ve borçlumuza ipotekli borç verdiklerini ve bu borcun her ay düzenli olarak taşınmazı devralan şahıs tarafından ödendiğini gizlemiş ve bildirmemişlerdir.Bu durumda;

1)taşınmazı devralıp borçlunun ipotekli borçlarını düzenli olarak her ay bankaya yatırarak borçluyu zenginleştiren 3.şahıs hakkında ve ipotek ilişkisini gizleyen iki banka hakkında İİK.338 den hapisle cezalandırılmaları için İcra Ceza Mahkemesine müracaat edebilirmiyim?

2)Taşınmazı devralan ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan 3.kişi ile iki bankadan 1.haciz ihbarında bahsettiğim beşbinytl kadar tazminat isteyebilirmiyim?Bu alacağımızı nasıl ve hangi usulle tahsil edebilirim.Cevaplarınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım