Mesajı Okuyun
Old 10-05-2008, 09:35   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2002/3916
Karar: 2002/4847
Karar Tarihi: 05.04.2002

ÖZET: Davalı birden ziyade mahkemeyi yetkili olarak gösterdiğinden yetki ilk itirazının reddi gerekir.

(1086 S. K. m. 23, 8)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davalı Kocaeli ya da Soma Mahkemelerini yetkili olarak göstermiştir. Davalı tek bir yer mahkemesinin yetkili olduğu hallerde yetkili Mahkemeyi tek ve doğru olarak göstermek zorundadır (HUMK. m. 23/son). Velayetin değiştirilmesi davalarında 743 sayılı kanunda yetkili mahkeme gösterilmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinde gösterildiği üzere davalının yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesi tek yetkili mahkemesidir. Davalı birden ziyade mahkemeyi yetkili olarak gösterdiğinden yetki ilk itirazının reddi gerekirken kabulü ve yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Hüküm açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi. (¤¤)