Mesajı Okuyun
Old 16-03-2014, 13:39   #4
Gemici

 
Varsayılan Referandum

Kırım'da bugün referandum var. Kırım halkı büyük bir ihtimalle Rusya ile birleşme yönünde oy kullanacak, çünkü halkın büyük çoğunluğunu Ruslar teşkil ediyor.

Kırım şimdiki politik yapısı ile Ukranyaya bağlı özerk bir devlet. Kırımın hareketli bir tarihi geçmişi var. Bu geçmişin yakın tarihinde Osmanlılar ve Ruslar var. Kırım 1477 yılında Osmanlıların bir eyaleti haline geldi. 1783 yılında Rusların egemenliği altına girdi. Mogol aslından gelen ve müslüman olan, şimdiki durumda Kırımda bir azınlık olan Kırım Tatarları üçyüz seneden fazla bir süre boyunca Ruslarla savaşmış ve onlara büyük kayıplar verdirmişlerdir. 1760lı yıllarda Rusların Kırıma karşı saldırıları ve Kırımın Hıristiyanlar tarafından ele geçirilmesi o zamana kadar Avrupaya karşı büyük bir üstünlüğe sahip olan Osmanlılar için büyük bir kayıptı. Ruslar Kırımı elde etmekle Avrupada söz sahibi olduklarını kanıtlamış oldular ve Sivastopolu büyük bir savaş limanı haline getirdiler.

1853 - 1856 Kırım Savaşı 'Sivastopl Önünde Yatan Gemilerin' yanında yüzbinlerce insan hayatına mal olmuştur. Rusyaya karşı Kırım Savaşını Fransa, İngiltere ve Sardinya Kırallığının desteği ile kazanan Osmanlıların Kırımdan çekilmeleri üzerine, yüzbinden fazla Kırım Tatarı'da Kırımdan ayrıldı.

İkinci Dünya savaşında Hitler Almanyasının saflarında Bolşeviklere karşı savaşan Kırım Tatarlarına Kırımı İşgal etmiş olan Almanların kurduğu Özerk bir yerel yönetim ve merkezi bir müslüman komitesi kurma hakkı tanındı. Almanların savaşı kaybetmesi üzerine Stalin 160.000 ile 400.000 arasında Kırım Tatrını Sibiyaya sürgüne gönderdi. Gidenlerin yerine Ruslar yerleştirildi. Bu Ruslar bugünkü referandumda oy kullanacaklar.

Rusya kendilerine gelen soydaşlarına kucak açarken, Batılı Devletler referandumun sonuçlarının şimdiden belli olduğu ve referandumen haksız olduğu görüşünü savunuyor.

Saygılarımla