Mesajı Okuyun
Old 26-10-2011, 12:41   #32
Av.DM

 
Varsayılan

Merhaba, artik ceklerin keside yerinde ihtiyati haciz karari alinip icra takibi acilamiyor mu?
Alıntı:
Yazan mylassos
Merhaba meslektaşım;

Sorularınıza karşılık görüşlerim;

1- Buna yanıtım olumsuz olacaktır. HMK 10 eski HUMK 10'un kapsamını daraltmıştır. Önceden sözleşmenin yapıldığı yer ve ifa edileceği yerdeki Mahkemeler yetkili iken yeni düzenlemede sadece ifa yeri Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Eskş düzenlemede bulunan "sözleşmenin yapıldığı yer"lere çeklerde keşide yerinin de dahil olduğu kanısıyla çeklerde keşide yeri Mahkemeleri icra anlamında yetkili kabul ediliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle kanımca keşide yeri Mahkemeleri artık icra bakımından yetkili değillerdir. Sizin sorunuz bakımından yeni düzenlemede "ifa yeri" çeklerde ödeme yeri olacak o da muhatap bankanın/çek hesabının bulunduğu yer olacaktır.

2- Muhatap banka "1"de verdiğim cevapta değindiğim üzere çek hesabının bulunduğu banka şubesi ve onun bulunduğu yerdir. Çekin ibraz yeri Mahkemesi ancak karşılıksız çek suçu bakımından yetkilidir.

3- BK 73. maddesi kambiyo senetleri, haliyle çekler için kabul edilmemektedir. Kambiyo senetlerine bağlı alacakların aranılacak borçlardan olduğu TTK'da düzenlenmiştir.
Sonuç olarak çekle ilgili takipte bulunacaksanız ya borçlunun ikametgahında ya da çek hesabının bulunduğu banka şubesinin olduğu yerde işleminizi yapabilirsiniz. Alacaklının kendi ikametgahında takip açmasına halihazırda yasal imkan yoktur.