Mesajı Okuyun
Old 30-09-2011, 11:49   #55
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Üstadım, kısmi dava ikame etmenizin mümkün olmadığı (HMK m.109/2) bir durumda 10.000 TL için 3.000 TL lik dava ikame ederseniz; hakim talebinizi açıklatma yetkisini haizdir (HMK m.31: " Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir."). Feragat etmenizi istemese de açıklama yapmanızı ister ve siz de açıklamanızı yaparsınız; şayet kısmi dava ikame edemeyeceğiniz halde kısmi dava ikame etmişseniz HMK m.114-115 devreye girer (diye düşünüyorum )

Saygılar...

Ben ne kısmi ne de değil şeklinde hiçbir açıklama yapmadan "işbu davadaki talebim 3.000 TL'dir" dersem, hakim ne yapmalıdır?

İlk davada hakim bence bu soruyu soramaz.

Ancak Islah halinde veya ikinci davada, kalan kısım için talebimi, gerekçesini de yazarak kabul veya reddedebilir.