Mesajı Okuyun
Old 30-09-2011, 11:27   #51
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Üstadım, andığınız davayı ikame ettiğinizde:

HMK m.109 Gerekçesinden: "...Maddenin ikinci fıkrasında talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız ve açıkça belirli olması durumunda kısmî davanın açılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla kısmî dava kurumunun amaç dışı kullanılmasının önüne geçilmek istenmiş, yani sözü edilen hâlde davacının kısmî dava açmakta hukukî yararının bulunmadığı kabul edilmiştir..."

Mahkeme, hukuki yarar yokluğundan red kararı vermeden önce kalan kısımdan feragat edip etmediğinizi sorabilir; şayet feragat etmiyor iseniz 10.000 TL üzerinden dava açıp harcı tamamlamanız için kesin süre verebilir (mi sizce?)


Üstadım,

Varsayalım hakim
Alıntı:
kalan kısımdan feragat edip etmediğinizi sorabilir; şayet feragat etmiyor iseniz 10.000 TL üzerinden dava açıp harcı tamamlamanız için kesin süre vermiş olsun!
Bu süre HUMK:109/3'ün açık emrine aykırı olmayacak mı? Benim açıkça feragat etmediğim bir konuda ve kanunun hakkımı peşinen muhafaza ettiği bir halde hakim hangi yetkiyle benim hakkımdan feragat etmemi isteyecektir?

Bence açılan davayı görüp (muhakeme edip), taleple sınırlı kararını vermekle yetinmelidir.

Bakiye kısım için açılacak davada ise, o mesajımda verdiğim ihtimaller masanın üzerine konulacaktır diye düşünüyorum.