Mesajı Okuyun
Old 10-09-2011, 10:18   #35
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Eleştiri ve Anlayıp yorumlama çabası

Alıntı:
Av.Nevra Öksüz
Alıntı:
...bir hukukçu olan avukat, müvekkili tarafından önüne konan somut vakıada hangi hukuki sebeplere dayanacağını bilir/bilmelidir...


Aynen...

Sayın Öksüz,

Yasaya yönelik eleştiri:

Ancak yasalar, özellikle de Usul Yasası yalnızca hukukçular/avukatlar için değildir!

1.Yasanın anlaşılır olması ( Herkes tarafından!)

2.Yasanın uygulanabilir olması (Uygulayıcı tarafından)

3.Yasanın anlaşılabilir ve uygulanabilir olması (Yaşam-Yasa uyumu)

4.Usul yasasının Esas’a kolayca ulaşılmasını sağlaması (Özellikle birey bakımından)

5.Usul yasasının uyuşmazlığı hızla sonuçlandırması

(Hepimiz için)
gerekir.

6.Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.14) "ile adil yargılanma" hakkına sahiptir (AY.m.36).

Hiç kimse avukat tutmak zorunda değildir!

7.Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.
Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.
Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır (TMK.m.1).

8.Hâkim, Türk hukukunu resen uygular (6100,m.33)

9.03.10.2011 günü yargıcın kürsüsünde yalnızca Yasa metni bulunacaktır ( Yasa koyucunun gerekçesi, görüşü,amacı değil!)

Öneri (1)::
Bu forumdaki çalışmalarımızın somut sonuç verebilmesi için, kaynak hukuka egemen,yorum ilke ve yönteminde uzlaşıp,"hukuksal görüşlerimizi" ortaya koyalım ve mümkünse, en azından biz avukatlar olarak bir ortak görüş oluşturalım.
Ne dersiniz?


Öneri (2):
#23 no.lu iletimdeki kurguyu, açılacak bir dava gibi çözmemiz yararlı olur mu?

Saygılarımla