Mesajı Okuyun
Old 09-09-2011, 21:24   #33
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yasa'nın eleştirisi

“Adalet sabırlıdır” sözü derler ki doğrudur, hakikatin acelesi vardır,derim; bence en doğru söz budur (x)

Sayın Öksüz,
Öncelikle tekrar teşekkürler

1.Yasa hukuk dünyasına doğmuştur.
2.Yasa koyucunun yasama evresindeki "görüş, düşünce ve amaçları" bizi bağlamamalı, "yasama yorumu" yapılmamalıdır,görüşündeyim.

3.Verdiğiniz örneklerde...:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 23.02.2011 T., Esas: 2011/628, Karar: 2011/3205
Usule ilişkin bir sorun yoktur.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi,28.04.2010 T.Esas:2009/6584,Karar: 2010/5193
HUMK.m.275,276, Bilirkişi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 30.09.2002 T., Esas: 2002/5472, Karar: 2002/10458
HUMK.m.38, Dâvaya ehliyet

4.6100 s. HMK. Genel Gerekçesi’nden:

Alıntı:
"Yargı reformu çerçevesinde olmak üzere; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermek, davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesi ve bir kısım uyuşmazlıkların nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri hukuk yargılamasına yansıtmak amacıyla yeni bir Kanun…”

“ayrıntılı düzenleme yapılmasından kaçınılmıştır. Her kurumla ilgili temel esasların kanunda tereddütsüz yer alması ve uygulamada sorun oluşturacak hususların açıklığa kavuşturulması kabul edilmiştir. Bunun yanında, zorunlu olmadıkça kazuistik bir yöntem izlenmekten kaçınılmıştır."

Tartıştığımız madde metinleri; Anayasa'nın var kabul ettiği hakkını arayan vatandaşın anlayabileceği kadar basit olmasa da! Esas'a ulaşma yolunu da dolambaçlı kılmamalı idi.Yasa koyucu anlaşılan yine biz avukatları düşünmüş olmalı

5.Yasa maddeleri (m.106,107,109):

5.1.Konu bağlamında tartışıp anlamaya çalıştığımız maddelerin,"davaları hızlandırmaktan" ziyade, "Usul'den bozma"lara neden olacağı; yanılmayı umduğum bir tahmindir.

5.2.Verdiğiniz Yasa örneklerindeki (BK.,FSEK) maddelere, Usul Yasası'nda yer verilmiş ise;yasa -Genel Gerekçede belirtilenin aksine- kazuistik bir yöntemi benimsemiş demektir.

Yasayı anlayıp, yorumlamaya devam etmek üzere...
Saygılarımla(x)Y.K.Beyatlı'dan esinlenerek