Mesajı Okuyun
Old 24-08-2011, 10:50   #3
Mesut ÇETİN

 
Varsayılan Hatali İlaÇ Kullanimi

Alıntı:
Yazan Konuk
İyi günler,

Babam için doktor tarafından reçete yazıldı.Eczaneye gittik ve ilaçları aldık.Eczanede çalışan kişi ilaçların her gün nasıl alınacağını ilacın üzerine yazdı.Babam da buna uygun olarak ilaçları aldı.Bir süre sonra doktora kontrole gittik.Doktor ilacın henüz bitmediğini öğrenince şaşırdı.Günde üç defa alınması gereken ilaç için bize eczaneden hatalı bilgi verildiğini söyledi.

Yeniden ve doğru bir biçimde ilacı yazıp tarif etti.

Sormak istediğim genel olarak ilacın nasıl kullanılacağına dair bilgiyi vermekle kim yükümlüdür?

Bizim olayımızdaki hatalı kullanımdan dolayı sorumluluk kimindir?İyi günler,
Yazdıklarınızdan yola çıkarak bu tür bir hatalı kullanımda sorumluluk ilacı veren eczane'nin yani eczane mesul müdürünündür.Eczacı veya sorumlu eczane personeli doktorun yazmış olduğu ilaçlar üzerine kullanım şeklini,ne zaman ne miktar alınacağını okunaklı bir şekilde yazmalı ve tarif de etmelidir.
İlacı eczanede çalışan kalfa'dan dahi almış olsanız doğabilecek olumsuzluklardan sorumluluk yine eczane mesul müdüründür.

Bu durum o eczanenin bağlı bulunduğu Sağlık Grup Başkanlığındaki Eczacılık Şubesine bir dilekce ile bildirilebilir.Eğer şikayetci iseniz resmi incelemeye hemen başlanır ve eğer eczacının bir hatası var ise kendisine kanun ve yönetmeliklerde yazan kurallar uyarınca gereken cezai müeyide uygulanır.

Ancak,doktorun reçete tanzimi esnasında reçeteyi okunabilir yazıp yazmadığı da araştırılır.
Eğer doz aşımı yapmış ise eczacı tarafından kendisine konunun iletilmesi gerekliliği vardır.
Eczacı tabibin olurunu almadan ilacın dozu ve kimyevi terkibine müdahale edemez.
Fakat bu hekimin yazdığı ilacın etken maddesini aynı miktarda taşıyan muadil bir ilacı verme yetkisi bulunmaktadır.Yani eşdeğer bir ilacı eczacı hekime danışmadan verebilir.Bunun da dozunun önerilen tedavi dozunda olması gerekir.
Ayrıca reçeteye yazılan ilacın şifa verip vermemesinden eczacı sorumlu tutulamaz.

KONU İLE İLGİLİ KANUN,YÖNETMELİK VE TÜZÜKLER

ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA KANUN
MADDE ;25
Eczanelerde hazırlanan reçetelerin ilaçlarında görülecek hata vesaireden doğrudan doğruya eczanenin mes'ul müdürü sorumludur.
Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğundan şüphe ettikleri reçetelerle kodekste yazılı miktardan fazla eczayı ihtiva edip ayrıca altı iki çizgiyle çizilerek ayrıca imza edilmiş olmayan reçeteleri müdavi tabip ile temas etmeden imal edemezler.

Madde 27- Tabip veya veteriner hekimin adres ve diploma numarasını açık olarak göstermeyen, resmi veya hususi hastane, sağlık merkezi, dispanser ve poliklinik yapan benzeri müesseselerin başlık ve poliklinik numarasını taşımayan, okunması güç, şifreli yahut kodekste yazılı dillerden başka dille yazılmış reçeteler imal ve ihzar olunamaz.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ
Madde 5- Eczacı, hekimin iznini almadan yazılan ilaçtan başkasını veremez ve hekimin isteği dışında hastaya veya hastanın yakınlarına tavsiyede bulunamaz.

ECZANELER ve ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 30 - Eczanelerde çalışan personel, eczane mes'ul müdürünün sorumluluğu altında çalışırlar. Çalışanların personel defterine kaydı mecburidir.