Mesajı Okuyun
Old 18-04-2014, 14:49   #52
mehmet seçilmiş

 
Varsayılan

ilgili kararın haber linki

http://www.hukukihaber.net/mesleki-h...si-h42718.html

ŞİKAYETÇİ : MEHMET SEÇİLMİŞ
SANIKLAR : görevli polis memurları
HÜKÜM: Gerekçesi Yukarda Açıklandıgı Üzere;
1-Sanık --üzerine atılı bulunan ve eylemine uyan
katılan kamu görevlisi MEHMET SEÇILMIS'egıyapta hakaret suçundan ; suçun islenis sekil
sartları , suç isleme kosulları nazara alınarak TCK 125/1 maddesi geregince takdiren 90GÜN
KARSILIGI ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
Sanıgın atılı suçu kamu görevlisi avukata karsı isledigi anlasıldıgından TCK 125/3-a
maddesi geregince yukarıda verilen cezası BIR YILDAN AZ OLAMAYACAGINDAN 365
GÜN KARSILIGI ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
Sanıgın atılı suçu alenen isledigi anlasıldıgından TCK 125/4 maddesi geregince
yukarıda verilen cezası takdiren 1/6 oranında arttırılarak NETICETEN SANIGIN 425 GÜN
KARSILIGI ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
Sanıgın durusmadaki tutum ve davranısı lehine hafifletici sebep kabul edildiginden
TCK 62/1 Maddesi geregince yukarıda verilen cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek
NETICETEN SANIGIN354 GÜN KARSILIGI ADLI PARA CEZASI ILE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında baskaca kanuni arttırım ve indirim yapılmasına takdiren yer
olmadıgına,
Sanıgın ekonomik durumu, günün ekonomik kosulları, paranın satın alma gücünazara
alınarak TCK 52/2 maddesi geregince 1 (bir) gün karsıgı adli para cezasının takdiren 20,00-
TL olarak tespitine,
Sanıgın gün karsılıgı verilen adli para cezasının TCK 52/3 maddesi geregince yukarıda
verilen 354 gün karsılıgı adli para cezasının günlügü 20,00-TL'den olmak üzere SANIGIN
SONUÇ OLARAK 7.080,00 -TL ADLI PARA CEZASI ILE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanıgın ekonomik durumu , günün ekonomik kosulları , paranın satın alma gücünazara
alınarak TCK 52/4 maddesi geregince takdirenaylık esit taksitler halinde olmak üzere 24
esit taksittesanıktan tahsiline, sanıgın taksitlerden birini süresinde ödememesi halinde
geriye kalan cezasının tamamı defaten sanıktan tahsiline ,sanıgın adli para cezasını
ödememesi halinde ödenmeyen kısmını hapse çevrileceginin ihtar edilmesine, ( edilemedi )
Katılan kendisini vekille temsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlüktebulunan
avukatlık asgari tarifesi geregince 750,00-TL ücreti vekaletin sanık
ndan alınarak katılana verilmesine,
Bu dava için yapılan ( 38,38 ) TL Yargılama giderinin sanık
ndantahsiline
Sanıgın geçmisteki hali sabıkasız olusu, telafisi gereken dogmus bir zararın olmayısı,
bir daha suç islemeyecegine dair mahkememizce vicdani kanaat edinilmis olusu nazara
alınarak CMK 231/5 maddesi geregince yukarda verilen HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA,

2- 2- Sanık üzerine atılı bulunan ve eylemine uyan hakaret
suçundan; suçun islenis sekil sartları , suç isleme kosulları nazara alınarak TCK 125/1
maddesi geregince takdiren 90 GÜN KARSILIGI ADLI PARA CEZASI ILE
CEZALANDIRILMASINA,
Hernekadar sanık hakkında kamu görevlisine karsı atılı suçu islediginden bahisle ceza
arttırımı istenmis isede suçun islendigi ana kadar sanıgın katılanın avukat oldugunu bilmedigi, ögrendikten sonra ise aynı cümleyi tekrarlamadıgı bu nedenle kamu görevlisine karsı hakaret suçu islemedigi anlasıldıgından sanık hakkında TCK 125/3-a maddesi geregince ceza arttırımı yapılmasına takdiren yer olmadıgına,
Sanıgın atılı suçualenen isledigi anlasıldıgından TCK 125/4maddesi geregince
yukarıda verilen cezası takdiren 1/6 oranında arttırılarak NETICETEN SANIGIN 105 GÜN
KARSILIGI ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
Sanıgın durusmadaki tutum ve davranısı lehine hafifletici sebep kabul edildiginden
TCK 62/1 Maddesi geregince yukarıda verilen cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek
NETICETEN SANIGIN 87GÜN KARSILIGI ADLI PARA CEZASI ILE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanıgın ekonomik durumu, günün ekonomik kosulları, paranın satın alma gücünazara
alınarak TCK 52/2 maddesi geregince 1 (bir) gün karsıgı adli para cezasının takdiren 20,00-
TL olarak tespitine,
Sanıgın gün karsılıgı verilen adli para cezasının TCK 52/3 maddesi geregince yukarıda
verilen 87 gün karsılıgı adli para cezasının günlügü 20,00-TL'den olmak üzere SANIGIN
SONUÇ OLARAK 1.740,00-TL ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
Sanıgın ekonomik durumu , günün ekonomik kosulları , paranın satın alma gücünazara
alınarak TCK 52/4 maddesi geregince takdirenaylık esit taksitler halinde olmak üzere
6esit taksittesanıktan tahsiline, sanıgın taksitlerden birini süresinde ödememesi halinde
geriye kalan cezasının tamamı defaten sanıktan tahsiline ,sanıgın adli para cezasını
ödememesi halinde ödenmeyen kısmını hapse çevrileceginin ihtar edilmesine, ( edilemedi )
Katılan kendisini vekille temsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlüktebulunan
avukatlık asgari tarifesi geregince 750,00-TL ücreti vekaletin sanık --
alınarak katılana verilmesine,
Bu dava için yapılan (38,38 ) TL Yargılama giderinin sanık
dantahsiline
Sanıgın geçmisteki hali sabıkasız olusu, telafisi gereken dogmus bir zararın olmayısı,
bir daha suç islemeyecegine dair mahkememizce vicdani kanaat edinilmis olusu nazara
alınarak CMK 231/5 maddesi geregince yukarda verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA,