Mesajı Okuyun
Old 27-09-2019, 11:27   #1
abdurrahman pehlivan

 
Önemli CMK - 142 maddesindeki değişikliğin THS Şerhine işlenmesi

Sayın Üyeler,

CMK 142. maddede yapılan değişiklik THS şerhine işlenmediğinden bu konuyu açtım.

CMK 142. maddesi 8. fıkrasından sonra 9. ve 10. fıkralar eklenmiş bu yönde değişiklik yapılmıştır. Aşağıdaki şekilde THS şerhine de işlenirse güncelliğini korumuş oluruz. İyi çalışmalar dilerim.

"(9) Tazminat davaları nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan nisbi avukatlık ücreti ödenir. Ancak, ödenecek miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirlenen maktu ücretten az, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen maktu ücretten fazla olamaz.

(10) Tazminata ilişkin mahkeme kararlan, kesinleşmeden ve idari başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. Kesinleşen mahkeme kararında hükmedilen tazminat ile vekâlet ücreti, davacı veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, karar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur."