Mesajı Okuyun
Old 02-08-2017, 11:51   #1
Glassator34

 
Varsayılan 2577 Sayılı İYUK 28/2 şekil şartı

İdareye aleyhine icra takibi başlatılmadan önce yapılması gereken yazılı bildirim,bir şekle tabi midir? Yoksa PTT'den iadeli taahhütlü olması yeterli mi?