Mesajı Okuyun
Old 28-11-2017, 14:24   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı,

Mal rejimi tasfiye davasında birden fazla kez bilirkişi incelemesi yapılabilir.
Örneğin taşınmaz dava konusu ise bu taşınmazın değişik tarihlerdeki değeri keşif yolu ile emlak ve inşaat bilirkişi vb. heyet tarafından yapılacaktır.

Davada banka kayıtları ,gelirler tartışma konusu ise Mahkemece bankacı bilirkişisinden de görüş istenebilir.

Tüm incelemeler yapılıp raporlara itirazlar karara bağlandıktan sonra dosya genellikle hukukçu hesap bilirkişisine gönderilerek varsa alacağın belirlenmesi istenir.

Bu hesaplamaya itirazlar da karara bağlandıktan sonra eksik harç tamamlanır ve sözlü yargılama için dosya tamamlanmış olur.

Bu durumda:
1-Hesap bilirkişisi-Hukuk bilirkişisi muhtemelen aynıdır. Bazen hukuk ve mali bilirkişi beraber rapor hazırlarlar.

Bilirkişiye gönderme kararı daha önceki bir ara karar gereği olabilir.Elbette safahatın duruşmada zapta geçmesi iyi olur.

2-Hukuk bilirkişisine alacağın hesaplanması ile ilgili olarak dosyanın verilmiş olması muhtemeldir.Elbette mahkeme kaleminden gerekli bilgiyi isteyebilirsiniz.

Bir avukattan hukuki destek almak yararınızadır.