Mesajı Okuyun
Old 30-09-2006, 19:41   #1
yağmurdamlası

 
Varsayılan Sahte paranın cezası..

Parada sahtecilik
MADDE 197.– (1) Memlekette veya yabancı ül­kelerde kanunen teda­vülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıl­dan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile ce­zalandı­rılır.
(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek teda­vüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.