Mesajı Okuyun
Old 19-09-2020, 00:07   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.3
Değerli meslektaşlarım

Kıymetli evrak zayi oluyor. Sonrasında alacak kalemi olarak saman satışı satışı kaynaklı x tl bedelli zayi senet talebiyle örnek 7 icra takini başlatılıyor.
Borçlu borca "senet karşılığı borç bulunduğu, vadesinde senet ibraz edilmediği, alacaklının senedi kaybettiğini kendisine beyan ettiğini,alacaklının babasının da kendisini arayarak senedin kendisine olduğunu ve ödeme talep ettiğini beyan etmiştir. Devamında senedin kimde olduğu bilinmediğinden ciro vs yoluyla tekrardan ödemek zorunda kalmamak için itiraz ettiğini, alacaklının da kendisine mahkeme kararı yada soruşturma numarası sunmadığını, mükerrer ödeme yapmamak için borca itiraz ettiğini" belirtmiş ve tensiben takip durdurulmuştur.

Borçlunun senedin ibraz edilmemesi durumunda haklı olarak ödemezlik definde bulunabileceğini düşünebilir miyiz? İtirazın iptalinde -bizce burada tevili ikrar bulunmaktadır- başkaca delil sunmamıza gerek var mıdır ?
İlgi ve alaka gösteren meslektaşlarıma saygılarımla teşekkürü borç bilirim.

Kıymetli evrakta hak ile senet arasındaki sıkı bir bağ bulunur, senedin kaybında hakkın ileri sürülebilmesi için mahkemeden iptal kararı almak gerekir.Aksi halde borçlunun mükerrer ödemesi söz konusu olabilir. Bonodan doğan alacağı talep eden alacaklının evrağı ibraz etmememesi halinde alacaklı bakımından ödemezlik defi ileri sürülebilir ve hukuken dinlenebilir.