Mesajı Okuyun
Old 22-06-2015, 12:00   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Bronz Atlı
Bu konuda araştırma yaparken sizin paylaşımınızla ilgili bir karar buldum üstad. Yargıtay aksi yönde karar vermiş.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/13669 E. 2008/4369 K.16.04.2008 tarihli kararında özetle "Sanığın beş yıllık deneme süresinde evvelce verilen ceza cinsinden veya hapis cezasını gerektiren yeni bir suç işlemediği anlaşıldığından tecilli mahkumiyetin esasen vaki olmamış sayılması gerektiği, bu süre de geçtikten sonra infaz kabiliyeti olmayan ve bu nedenle de uyarlama yapılmasında hukuki menfaati bulunmayan sanık hakkında verilen uyarlamaya ilişkin ek karar hukuken yok hükmündedir."

Yasa değişikliğinden önceki bir tarihe ait olduğu için bu kararın öyle olması normal.